Nuomos taisyklės

  1. Naudoti nuomos objektą tik pagal tiesioginę jo paskirtį.
  2. Griežtai laikytis nuomos objekto techninių naudojimo taisyklių.

  3. Nuomos sutarčiai pasibaigus, ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti nuomos objektą nuomotojui tos būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

  4. Jeigu nuomininkas praranda nuomos objektą arba dėl kitų priežasčių jo negražina per 24 valandas nuo nuomos sutarties termino, pabaigos, jis turi atlyginti nuomotojui nuomos objekto vertę, nurodytą turto, perduodamo pagal nuomos sutartį, perdavimo ir priėmimo akte.

  5. Nuomininkas yra atsakingas už kitų asmenų, kuriems, jis suteikia teisę ar galimybę naudotis priimtu nuomos objektu, veiksmus.

  6. Nuomininkui vėluojant grąžinti nuomos objektą, daugiau kaip 1 valandą, nei nurodyta nuomos sutarties galiojimo termine, sumokėti nuomotojui po 50 litų dydžio baudą už kiekvieną vėluotą valandą.